Witam,
             Przesyłam porządek obrad 17 sesji Rady Dzielnicy Grotowice, która odbędzie się
                    w Gospodzie pod Złotą Koroną 24 kwietnia o godz.19:00 .
 
                                                                                                    z uszanowaniem
 
                                                                  Przewodniczący Rady Dzielnicy Grotowice
 
                                                                                                       Mirosław Skorupa

Do pobrania:
Porządek obrad 17 sesji RDG