"Naukowcy badają, jak żyje się opolanom w południowej części miasta"

W połowie grudnia poznamy diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej dzielnicy Grotowice i południowej części Groszowic, w tym Parku Przemysłowego "Metalchem". Głównym postulatem mieszkańców jest stworzenie strefy buforowej pomiędzy częścią przemysłową i mieszkaniową.