Wśród projektów strategicznych jest także budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi nr 423. Ma to usprawnić komunikację południowej części Opola oraz części aglomeracji opolskiej z autostradą A-4, a także odsunąć ruch ciężarowy związany z Cementownią Górażdże poza zabudowę mieszkaniową. Innym celem strategicznym jest poprawa połączeń południowej części województwa z autostradą A-4.