Na podstawie § 9 i § 10  Uchwały nr XIX/273/11 Rady Miasta Opola z dnia
24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Grotowice oraz nadania jej statutu – zwołuję na dzień 13 grudnia 2016 r. (wtorek) godz. 18:00 sesję Rady Dzielnicy Grotowice. Miejsce posiedzenia – Siedziba RD Grotowice ul. Oświęcimska 90.
Porządek obrad:
1.    Otwarcie 19 sesji Rady Dzielnicy Grotowice.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Wybór sekretarza sesji.
4.    Przyjęcie protokołu nr XXIII z 5 posiedzenia Rady Dzielnicy Grotowice z dn. 11.10.2016 oraz raportu za październik br.
5.    Sprawy różne:
5.1.        Projekt uchwały planu działania RD Grotowice na rok 2017.
5.2.        Wycieczka „Ukraina sentymentalna”.
5.3.        Spotkanie w UM w sprawie obwodnicy.
5.4.        Sprawa budowy domu kultury.
5.5.        Sprawy bieżące.
5.6.        Zaplanowane zadania na  grudzień br.:
– propozycje radnych i mieszkańców.
                                                                                         Przewodniczący
                                                                               Rady Dzielnicy Grotowice
                                                                                       Tadeusz Białowicz