Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. zawiadamia odbiorców wody, że w dniach od  03.10.2016 r. do 21.10.2016 r. będzie przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej w mieście Opolu w następującej kolejności:

1. Dzielnica:Gosławice,                                                              03.10.2016 r.
2. Dzielnica; Kolonia Gosławicka                                               04.10.2016 r.
3. ul.Wilsona, Grudzicka, Częstochowska                                 05.10.2016 r.
4. Osiedle Mieszkaniowe Armii Krajowej                                   06.10.2016 r.
5. Dzielnica Malinka                                                                   07.10.2016 r.
6.ul.Ozimska -lewa strona od ul.Tysiąclecia do ul.Reymonta    10.10.2016 r.
7.ul.Ozimska -prawa strona od ul.Tysiąclecia do ul.Reymonta  11.10.2016 r.
8.Dzielnica: Chabry                                                                     12.10.2016 r.
9. Dzielnica: Śródmieście, Pasieka                                             13.10.2016 r.
10.Dzielnica: Zakrzów, Wróblin                                                   14.10.2016 r.
11.Dzielnica: Zaodrze, Wójtowa Wieś                                         17.10.2016 r.
12. Dzielnica: Bierkowice, Półwieś, Osiedle Dambonia,              18.10.2016 r.
13.Dzielnica Grudzice                                                                  19.10.2016 r.
14.Dzielnica: Królewska Wieś, Groszowice                                        20.10.2016 r.
15.Dzielnica: Malina, Grotowice                                                           21.10.2016 r.

W związku z tym mogą wystąpić lokalne i okresowe zakłócenia w dostawie wody, charakteryzujące się zwiększoną mętnością i zapowietrzeniem, mogą wystąpić również lokalne spadki ciśnienia.