Opole, dnia 04.10. 2016 r.

 

Członkowie Rady Dzielnicy Grotowice.

            Na podstawie § 9 i § 10  Uchwały nr XIX/273/11 Rady Miasta Opola z dnia
24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Grotowice oraz nadania jej statutu – zwołuję na dzień 11 października 2016 r. (wtorek) godz. 18:00 posiedzenie Rady Dzielnicy Grotowice. Miejsce posiedzenia – Siedziba RD Grotowice ul. Oświęcimska 90.
Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia Rady Dzielnicy Grotowice.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Wybór sekretarza sesji.
4.    Przyjęcie protokołu nr XXII z XVIII sesji Rady Dzielnicy Grotowice z dn. 06.09.2016 oraz raportu za wrzesień br.
5.    Sprawy różne:
5.1.        Organizacja spotkania z mieszkańcami w „Złotej Koronie” – 18.10 br.
5.2.        Zbieranie podpisów do BO na rok 2017.
5.3.        Sprawy bieżące.
5.4.        Zaplanowane zadania na  wrzesień:
– propozycje radnych.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Grotowice
Tadeusz Białowicz