Szanowni Państwo,
Pragnę poinformować, iż Miasto Opole rozważa przystąpienie, w imieniu osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, do realizacji ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu I naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z „Likwidacją niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA”.
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na pokrycie nawet 55% kosztów modernizacji systemu grzewczego w postaci dotacji  i tym samym ograniczenia niskiej emisji, w tym 45% ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 10% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Miasto Opole planuje wystąpić z wnioskiem do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie zadania, w imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
W związku z powyższym prosimy osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe z terenu miasta Opola zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania, o wypełnienie deklaracji (link:Elektroniczny formularz deklaracji) przygotowanej przez Urząd Miasta Opola i jej złożenie w terminie do 10 lipca 2013 r. w Urzędzie Miasta Opola, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Wolności 7-8, pokój 320 lub 319 w godzinach 7.30 – 15.30. Ze względu na krótki termin naboru wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prosimy zainteresowanych o niezwłoczne złożenie deklaracji.
Szczegółowa informacja  wraz z deklaracją (również do wypełnienia w wersji elektronicznej) znajduje się na stonie internetowej UM Opola, pod linkiem:
http://www.opole.pl/miasto/artykuly/34745-47-Article-Dofinansowanie_z_programu_KAWKA#paragraph3344

AKD