Szanowni Państwo

W dniach 28 października – 06 listopada br. będą na terenie Państwa Dzielnicy przeprowadzane badania ankietowe wśród mieszkańców, mające na celu identyfikację oraz ocenę warunków zamieszkania i rozpoznanie potrzeb w tym zakresie. Badania prowadzone są przez Zespół pracowników oraz studentów Uniwersytetu Opolskiego. W załączeniu przesyłam list intencyjny wyjaśniający cel i zakres przeprowadzanych badań.
Bardzo uprzejmie proszę o wyrozumiałość podczas przeprowadzanych badań i wsparcie studentów podczas ankietyzacji. Proszę o wyrażenie zgody na zamieszczenie na klatkach schodowych informacji o przebiegu prowadzonych badań.

                                                                                 Z poważaniem
                                                                                Edyta Szafranek

 

dr Edyta Szafranek
Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski
ul Ozimska 46 a
45-058 Opole
tel. 77 40 16 899