Konkurs na logo/herb dzielnicy Grotowice
Zarząd Dzielnicy Grotowice ogłasza konkurs na logo/herb dzielnicy. Herb/logo powinno kojarzyć się z naszą dzielnicą.
Każdy z mieszkańców (bez ograniczeń wiekowych), z wyłączeniem członków Rady Dzielnicy Grotowice, może wziąć udział w konkursie. Uczestnicy którzy biorą udział w konkursie, proszeni są o  nadsyłanie swoich pomysłów i prac na adres:
 e-mail zarzad@rdgrotowice.opole.pl
 
 lub
 
Rada Dzielnicy Grotowice,
"Poczta Polska" S.A. Urząd Pocztowy Opole 1

Filia ul. Oświęcimska 98
45-641 Opole
woj. opolskie

skrytka pocztowa 2028
w zaklejonej kopercie, z danymi kontaktowymi autora.
Autor pomysłu automatycznie wyraża zgodę na:
– opublikowanie pracy oraz imienia i nazwiska autora nagrodzonych prac;
– przekazanie praw do używania logo/herbu lub ich części przez Radę oraz Zarząd Dzielnicy Grotowice;
– wykorzystanie oraz łączenie części projektów logo/herbu  w przypadku, gdy Zarząd Rady Dzielnicy Grotowice uzna, że najlepiej byłoby z dwóch lub trzech elementów projektów stworzyć jedno logo/herb.
 
Wybrane prace zostaną nagrodzone kartami podarunkowymi EMPIK lub MEDIA MARKT (wyboru dokona nagrodzony) w wysokości
I miejsce 150 zł
II miejsce 80 zł
Prace należy nadsyłać do 10.08.2015, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.08.2015.
Prace będą oceniane przez komisję składającą się z członków RD Grotowice i przedstawicieli jednostek kulturalnych działających na terenie dzielnicy.
O wynikach konkursu Rada Dzielnicy Grotowice powiadomi zwycięzców oraz będą one dostępne na stronie internetowej oraz facebook-u.