Metalchem ma być dwa razy większy. Mieszkańcy: Co z komunikacją?