Aglomeracja Opolska powstała z woli współpracy 20 samorządów gminnych województwa opolskiego: Chrząstowic, Dąbrowy, Dobrzenia Wielkiego, Gogolina, Izbicka, Komprachcic, Krapkowic, Lewina Brzeskiego, Łubnian, Murowa, Niemodlina, Ozimka, Opola Popielowa, Prószkowa, Strzeleczek, Tarnowa Opolskiego, Turawy, Walec i Zdzieszowic. Celem nawiązanej współpracy jest przezwyciężanie trudności i barier hamujących rozwój społeczno – gospodarczy Aglomeracji, poprawa jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności gmin- partnerów.
 

http://www.drbpolonia.com/LiderProjekt/AglomeracjaOpolska/index.php/624249/lang-pl