W nawiązaniu do komentarzy zamieszczonych na profilu Facebooka Rady Dzielnicy Grotowice ( zobacz nasz profil! ), podajemy wzór wypełnionego wniosku dotyczącego uwagi do studium zagospodarowania przestrzennego.
Prosimy o wypełnienie, podanie swoich danych, podpisanie i dostarczenie do biura podawczego Urzędu Miasta (Rynek – Ratusz). Prosimy, aby każda uprawniona osoba  w rodzinie złożyła taki wniosek, ponieważ liczy się ilość złożonych uwag.

Druki można wypełnić i wrzucić do specjalnej “urny” w sklepie ABC “Ryś” przy ul Złotej, w Państwa imieniu zostaną one przekazane przez Radę Dzielnicy do urzędu.

Jednocześnie przypominam, że 26 kwietnia 2018 r., Rynek – Ratusz, s. 312, godz. 16.00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat studium. Prosimy o przekazanie zainteresowanym mieszkańcom.
ZARZĄD DZIELNICY GROTOWICE

Pobierz wzór: Uwaga do Studium uzupełniona.pdf