W ratuszu przeanalizowano wnioski rad dzielnic dotyczące zaplanowanych na ten rok inwestycji. Nie wszystkie pomysły znalazły uznanie urzędników.
 

Każda z rad dzielnic zgłaszała swoje propozycje. Wartość inwestycji nie może przekroczyć 100 tys. zł, bo tyle właśnie otrzymają z ratusza.
Jest też szansa na dodatkową pulę. Prezydent rozdysponuje kolejne 100 tys. zł. O tym, kto dodatkowe…

Cały tekst: http://opole.gazeta.pl/opole/
1,35114,17538922,Rady_dzielnic_szukaja
_sposobu_na_wydanie_100_tys_.html#ixzz3TtVEavqE