Członkowie Rady Dzielnicy Grotowice.

Na podstawie rozdz. 2, § 9.1 UCHWAŁY NR XLVI/900/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Grotowice – zwołuję na dzień 7 listopada  2017 r. (wtorek) godz. 18:30 sesję Rady Dzielnicy Grotowice.

Miejsce spotkania – siedziba RD Grotowice ul. Oświęcimska 90 Klub osiedlowy „Metalchem”.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Grotowice.
 2. Przyjęcie protokołu nr XXXII z 25 sesji Rady Dzielnicy Grotowice z dn. 10.10.2017 r., wraz z raportem za październik 2017 r.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 6. Przedstawienie i poddanie pod głosowanie uchwały nr 45/2017 i 46/2017 (uchylenie uchwały i przegłosowanie nowej)
 7. Sprawy różne:
  • Budżet Obywatelski 2018 – wyniki głosowania. W sumie zagłosowało 217 osób, co dało nam 36 pozycję.
   To wprawdzie za mało, aby doszło do jego realizacji, ale dziękujemy za
   zaangażowanie.
  • Miejsca ustawienia nowych koszy.
  • Sprawy bieżące.
  • Zaplanowane zadania na listopad br.:

– bieżące sprawy dzielnicy.

 1. Zamknięcie obrad i wyznaczenie kolejnego terminu spotkania (propozycja 05.12 br.)

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Grotowice

Tadeusz Białowicz