W załącznikach znajdują się wnioski złożone w ramach środków przyznanych RD na rok 2016. Kwota przyznanych funduszy to 111 tys. PLN.