Wniosek, dotyczący kontynuacji przebudowy boisk przy ul. Złotej został najwyżej oceniony i on będzie w tym roku realizowany.

Szczegóły w załączniku.
AKD